12 Sty, 2019

Rewalidacja: ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i czytania ze zrozumieniem

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w zestaw metod i ćwiczeń, które będą mogli wykorzystać przy usprawnianiu techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem podczas zajęć rewalidacyjnych. Zostaną zaprezentowane pomoce, które warto wykorzystać do doskonalenia opisywanych umiejętności oraz przybory, które możemy wykonać samodzielnie i wykorzystać w procesie terapii. Uczestnicy poznają założenia m.in. takich metod jak Metoda Dobrego Startu, metody sylabowa, by móc jak najlepiej dopasować sposób pracy do ucznia. Warsztat wyposaży uczestników w zestawy ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania ze zrozumieniem u dzieci i młodzieży z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Podczas warsztatów:

 • Zaopatrzysz się w zbiór ćwiczeń i zabaw usprawniających technikę czytania oraz czytania ze zrozumieniem u uczniów w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności
 • Poznasz metody, zabawy i pomoce terapeutyczne wspierające naukę czytania
 • Powiesz się jak samodzielnie stworzyć pomoce do nauki czytania i tym samym uatrakcyjnić i zindywidualizować zajęcia rewalidacyjne

Trenerzy

 • Justyna Woźniak

  Pedagog, Terapeuta

  Oligofrenopedagog, terapeutka, wychowawca. Od kilku lat pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim realizując się jako wychowawca klasy specjalnej. Równolegle prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. Interesuje się terapią pedagogiczną, cały czas uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, próbuje znaleźć najlepszy sposób na wspieranie rozwoju swoich podopiecznych. Miłośniczka długich spacerów, wycieczek rowerowych i  dobrych książek.

  W M&A:

  Trener z zakresu organizowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Oligofrenopedagogika i edukacja wczesnoszkolna
  • Pedagogika socjalna i opiekuńcza
  • Terapia pedagogiczna

  WAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I
  • Metoda Dobrego Startu- sesja praktyczna
  • Stosowana Analiza Zachowania- III stopniowy kurs terapii behawioralnej
  • Ogrody Animacji- szkoła Animacji PSPiA KLANZA
  • Kurs jezyka migowego I i II stopień
  • Makaton- poziom I
  • Wstęp do Sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
  • szkolenie „Jak efektywnie pracować z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”
  • ARTeTerapia- sztuka komunikowania się” prowadzone przez prof. Wiesława Karolaka
  • szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy prowadzone przez stowarzyszenie KLANZA
  • szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Lokalizacja szkolenia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.