Agnieszka Skowronek

  • Filolog polski, Terapeuta

Contact Info:

  • biuro@magroup.pl

„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.” (Konfucjusz) 

Nauczyciel polonista z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w szkołach różnego typu. Wciąż poszukuje nowych sposobów na to, by wśród uczniów „nauka nie poszła w las”.  Rozumie potrzeby współczesnego ucznia. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej, gdzie pokazuje swoim uczniom radość czerpania ze źródła wiedzy. Prawdziwy nauczyciel z pasją, chętnie wykorzystuje narzędzia TIK i myślenie wizualne. Nagradzany przez Prezydenta Miasta Poznania. Zorganizowała wydanie dwóch książek o Poznaniu z pracami literackim i plastycznymi swoich uczniów oraz zaprzyjaźnionego przedszkola, uzyskując zgodę Kancelarii Prezydenta Miasta Poznania na opatrzenie akcji logo „Poznań know how”. Otrzymała w 2009 roku list gratulacyjny od Wiceprezydenta Poznania Macieja Frankiewicza. Prawie od dwóch lat z powodzeniem wykorzystuje OK. ZESZYT na swoich lekcjach, jest autorką programu innowacyjnego w swojej szkole.

W M&A:

  • Trener: Okej Zeszyt

WYKSZTAŁCENIE:

  •  Filologia Polska  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Oligofrenopedagogika
  • Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

INNE:

  • Nauczyciel-opiekun kursu „OK. ZESZYT” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – Szkoła Ucząca Się.
  • Realizacja projektów w programie eTwinning.
  • Liczne szkolenia (np. Praca z dzieckiem niedosłyszącym. Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących. Gamifikacja, Narzędzia TIK w pracy nauczyciela, ClassTools, Tydzień z mapą mentalną, Myślenie wizualne, Run Marco, Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?, Rozwijanie kompetencji nauczycieli sprzyjających podniesieniu efektywności współpracy w zespole oraz z rodzicami uczniów i inne)