Justyna Woźniak

 • Pedagog, Terapeuta

Oligofrenopedagog, terapeutka, wychowawca. Od kilku lat pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim realizując się jako wychowawca klasy specjalnej. Równolegle prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. Interesuje się terapią pedagogiczną, cały czas uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, próbuje znaleźć najlepszy sposób na wspieranie rozwoju swoich podopiecznych. Miłośniczka długich spacerów, wycieczek rowerowych i  dobrych książek.

W M&A:

Trener z zakresu organizowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Oligofrenopedagogika i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika socjalna i opiekuńcza
 • Terapia pedagogiczna

WAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I
 • Metoda Dobrego Startu- sesja praktyczna
 • Stosowana Analiza Zachowania- III stopniowy kurs terapii behawioralnej
 • Ogrody Animacji- szkoła Animacji PSPiA KLANZA
 • Kurs jezyka migowego I i II stopień
 • Makaton- poziom I
 • Wstęp do Sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
 • szkolenie „Jak efektywnie pracować z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”
 • ARTeTerapia- sztuka komunikowania się” prowadzone przez prof. Wiesława Karolaka
 • szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy prowadzone przez stowarzyszenie KLANZA
 • szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych