Zapisz się na indywidualne konsultacje. W celu umówienia się na spotkanie skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Wspólnie ustalimy datę spotkania i odpowiemy na pojawiające się pytania.

Inwestowanie w swoje umiejętności i kompetencji to najlepsze co możemy dla siebie zrobić. Rozwój osobisty pozwala polepszać jakość naszego życia w świadomy i przemyślany sposób, dlatego warto czerpać z doświadczenia i wiedzy osób, które mogą nam w tym pomóc.

Doradztwo zawodowe dla młodzieży

Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego opierają się głównie na rozmowie.
Podczas spotkania specjalista pracuje nad zasobami osobistymi klienta. Planowanie dalszej
ścieżki edukacyjno-zawodowej jest procesem, dlatego należy uwzględnić minimum 2 lub 3
spotkania ze specjalistą. W przypadku osób niepełnoletnich spotkanie podsumowujące
przeprowadzane jest w obecności jednego z rodziców.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży obejmuje:

 • Planowanie dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o indywidualny plan działania
 • Pracę nad zasobami osobistymi (cechy charakteru, umiejętności, mocne i słabe strony, talenty, uzdolnienia, pasje)
 • Odkrywanie zainteresowań zawodowych, typu temperamentu, typu osobowości w oparciu o ćwiczenia diagnostyczne.
 • Badanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów diagnostycznych (szczegółowe omówienie testów z uczniem i rodzicem, weryfikacja odpowiedzi z
  indywidualnymi możliwościami adolescenta)
 • Dostarczenie wiedzy na temat systemu szkolnictwa w Polsce
 • Dostarczenie wiedzy na temat procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 • Wsparcie w wypełnianiu wniosku do szkół ponadpodstawowych, pomoc w ułożeniu odpowiedniej hierarchii szkół, udzielenie informacji o szkołach
  ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego

Wsparcie indywidualne dla rodziców:

 • Dostarczenie wiedzy na temat systemu szkolnictwa w Polsce, procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • Wsparcie w wypełnianiu wniosku do szkół ponadpodstawowych, pomoc w ułożeniu odpowiedniej hierarchii szkół, udzielenie informacji o szkołach
  ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego

Ewelina Szczechowiak
🔵 piątki godz. 17.00 | 18.00 | 19.00
Miejsce: ul. Sikorskiego 18/10, Poznań
🔵 sobota godz. 10.00 | 11.00 | 12.00
Miejsce: online

*Zapytaj o wolne terminy

Cena ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb.

Zapytaj: biuro@magroup.pl

Konsultacje pedagogiczne i terapia pedagogiczna

Konsultacje pedagogiczne odbywają się ze specjalistą, który pomoże przeanalizować sytuacje i podpowie w jaki sposób wesprzeć rodzinę. Podczas spotkania zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna na podstawie której zostanie ustalony cel wizyty.

Pedagog pomoże zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące wychowania, podpowie, jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym, nieśmiałym, mającym problemy w nauce lub zdolnym. Wskaże możliwości dalszej diagnozy lub metody terapii.

Konsultacje pedagogiczne obejmują:

 • Omówienie sytuacji – diagnoza;
 • Wywiad pogłębiony;
 • Wykorzystanie zasobów, umiejętności i doświadczeń;
 • Dostarczenie wiedzy na temat metod i technik pracy pedagogicznej;
 • Wypracowanie rozwiązań.

*Możliwość podjęcia terapii pedagogicznej.

Wsparcie indywidualne dla rodziców:

  • Dostarczenie wiedzy na temat wychowania i nauczania;
  • Wsparcie w wypełnianiu zadań rodzicielskich;
  • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich.

Agnieszka M. Barwicka
🔵 poniedziałki godz. 19.00 | 20.00 | 21.00
Miejsce: ul. Sikorskiego 18/10, Poznań

*Zapytaj o wolne terminy

Cena ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb.

Zapytaj: biuro@magroup.pl

Konsultacja i terapia uzależnień od mediów

Jeżeli Twoje dziecko / nastolatek jest uzależniony od mediów (np. komputera, Internetu), unika kontaktów w świecie rzeczywistym, ma lęk przed wypadnięciem z obiegu (FOMO), izoluje się społecznie, czuje się osamotnione, zaniedbuje obowiązki w domu i szkole – skorzystaj z pomocy.

Konsultacje dotyczące osób uzależnionych od mediów oraz wsparcie rodzin osób uzależnionych od mediów odbywają się ze specjalistą, który pomoże przeanalizować sytuacje i podpowie w jaki sposób wesprzeć rodzinę. Podczas spotkania zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna na podstawie której zostaną ustalone kolejne kroki.

Konsultacje dot. uzależnienia od mediów obejmują:

 • Wywiad pogłębiony;
 • Dostarczenie wiedzy na temat metod i technik pracy z osobą uzależnioną;
 • Wypracowanie rozwiązań i wsparcie.

*Możliwość podjęcia terapii wspierającej osobę uzależnioną od mediów. Celem terapii jest zmiana nawyków korzystania z mediów oraz podjęcie aktywności w świecie rzeczywistym.

Wsparcie indywidualne dla rodziców:

 • Dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia;
 • Wsparcie w pracy z osobą uzależnioną i wskazanie możliwości pomocy;
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich.

Agnieszka M. Barwicka
🔵 poniedziałki godz. 19.00 | 20.00 | 21.00
Miejsce: ul. Sikorskiego 18/10, Poznań

*Zapytaj o wolne terminy

Cena ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb.

Zapytaj: biuro@magroup.pl

Konsultacje psychologiczne dla dorosłych

Konsultacje psychologiczne polegają na indywidualnej rozmowie ze specjalistą, który po przeanalizowaniu sytuacji klienta wspólnie z nim poszukuje możliwych dróg rozwiązania zaistniałego problemu. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzony zostanie wywiad wstępny, dzięki któremu możliwe będzie określenie celu wizyty i dalszego postępowania.

Psycholog udziela wsparcia w rozwiązaniu trudności poprzez oddziaływania psychoedukacyjne. Pomaga klientowi odnaleźć się w swojej sytuacji życiowej, ustalić przyczyny zaistniałych trudności i wypracować właściwe rozwiązania.

Konsultacje psychologiczne obejmują:

 • omówienie przypadku – diagnoza problemu
 • szczegółowy wywiad
 • ustalenie zakresu możliwej pomocy i wsparcia.

Alicja Pawlak
🔵 poniedziałki godz. 16.00
🔵 piątki godz. 14.00 | 16.00
🔵 soboty godz. 10.00 | 12.00
Miejsce: ul. Sikorskiego 18/10, Poznań

*Zapytaj o wolne terminy

Cena ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb.

Zapytaj: biuro@magroup.pl

Konsultacja z psychologiem sportu

Indywidualny trening mentalny odbywa się ze specjalistą, psychologiem sportu, który pomoże zawodnikowi rozwinąć maksymalny potencjał sportowy. Spotkanie to głównie rozmowa, dzięki której istnieje możliwość, aby poruszyć wiele tematów dotyczących umiejętności mentalnych w sporcie, a między innymi pewności siebie, koncentracji, regulacji emocji, nastawienia, odporności na stres, motywacji.

Podczas konsultacji indywidualnych zawodnik ma przestrzeń, aby stać się lepszą wersją samego siebie wykorzystując do tego swoje zasoby, doświadczenia i mocne strony.

Indywidualna konsultacja obejmuje:

 • Rozmowę wstępną, zapoznanie się z historią zawodnika
 • Określenie celu spotkania
 • Pracę nad potencjałem sportowym
 • Wsparcie zawodnika w sytuacji okołotreningowej oraz okołostartowej
 • Dostarczenie zawodnikowi narzędzi oraz metod, które mogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie w sporcie

Istnieje możliwość podjęcia współpracy długoterminowej.

Anna Majchrowicz
🔵 środy godz. 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00
Miejsce: ul. Sikorskiego 18/10, Poznań

*Zapytaj o wolne terminy

Cena ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb.

Zapytaj: biuro@magroup.pl

Profesjonalna usługa coachingowa

Coaching to proces, który pomaga osiągnąć cele i rozwijać swoje umiejętności przez współpracę z coachem. Coach pomaga klientowi w identyfikacji celów, opracowaniu planu działania i śledzeniu postępów, dostarczając jednocześnie wsparcia i motywacji.

Coaching może obejmować różnorodne obszary, takie jak rozwój osobisty, kariery zawodowej, biznesu, relacji interpersonalnych, a także dobrego samopoczucia.  Coach wspiera klienta w odkrywaniu swojego potencjału, radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu sukcesów. Podstawowym narzędziem coacha są pytania, dużo pytań.

Jeśli więc chcesz znaleźć rozwiązanie problemu w relacjach lub w pracy, coś Cię nurtuje bądź gnębi, zapraszam na spotkanie.

Coaching, to nie terapia zatem będziemy skupiać się na rozwiązaniach tu i teraz, by kreować Twoją przyszłość.

W pracy coacha korzystam z wiedzy różnych szkół coachingowych na świecie i w Polsce, stosuję eklektyczne metody w oparciu o zmianę. A co najważniejsze dobieram narzędzia pod klienta, to usługa szyta na miarę!

Moje pozytywne podejście do życia i ludzi sprawia, że ​​sesje coachingowe ze mną są inspirujące i motywujące. Zacznijmy razem Twoją zmianę.
Ilona Kaniecka 
🔵Wtorki godz. 17.00 | 18.00 | 19.00
🔵Czwartki godz. 17.00 | 18.00 | 19.00
Miejsce: ul. Sikorskiego 18/10, Poznań
Jest możliwość ustalenia indywidualnego terminu oraz spotkania on-line.
 *Zapytaj o wolne terminy

*Zapytaj o wolne terminy

Cena ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb.

Zapytaj: biuro@magroup.pl

ZAPYTAJ