16 mar, 2019

Kurs pediatryczny

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Czy wiecie, że nie szkoła, podwórko czy ulica jest miejscem najczęstszych zdarzeń z udziałem dzieci, ale dom, w którym dochodzi aż do 70% nieszczęśliwych wypadków! Upadki, oparzenia, skaleczenia i zadławienia to zawsze nagłe i niespodziewane wydarzenia, które są nieodłącznym elementem poznawania i stawiania pierwszych kroków Waszych pociech! Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejszym priorytetem w życiu każdego rodzica, jednak w domu nasza uwaga bardzo często ulega zachwianiu. Dzieci są bardzo ruchliwe, ciekawe świata i otoczenia w którym się znajdują. Wszystkiego chcą doświadczyć na własnej skórze lecz brakuje im zdolności przewidywania następstw swoich działań. Dlatego tak ważne jest abyśmy potrafili pomóc naszym pociechom gdy będzie taka potrzeba.

Kurs pediatryczny kierowany jest głownie do rodziców oraz osób pracujących na co dzień z dziećmi: nauczycieli, przedszkolanek, opiekunek, wychowawców kolonijnych, opiekunów wycieczek, itd.

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • aspekty prawne oraz moralne podczas udzielania pomocy
 • bezpieczeństwo własne, dziecka oraz świadków zdarzenia
 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy, aspekty psychologiczne
 • ogólne zasady postępowania z dziećmi
 • łańcuch przeżycia
 • podstawowe zasady działań ratowniczych i organizacja pracy na miejscu zdarzenia
 • ocena stanu świadomości dziecka, kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych u dzieci i niemowląt
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • wzywanie zawodowych służb ratowniczych, numery alarmowe
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt (Pediatric Basic Life Support)
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
 • atak padaczki
 • porażenie prądem
 • postępowanie z dzieckiem urazowym
 • badanie urazowe poszkodowanego dziecka
 • pozycja boczna ustalona (bezpieczna), czterokończynowa
 • opatrywanie ran, rola opatrunków
 • krwotok z nosa
 • ciało obce w ciele
 • ukąszenia, ugryzienia, użądlenia
 • atak astmy oskrzelowej
 • gorączka
 • oparzenia
 • urazy poszczególnych części ciała
 • wyposażenie apteczki
 • symulowane zdarzenia

Kurs oparty jest o wytyczne European Resuscitation Council (Europejska Rada Resuscytacji)

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje certyfikat firmowy, poświadczony przez instruktora ratownictwa medycznego (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r.) Certyfikat ważny jest 3 lata.

Trenerzy

Lokalizacja szkolenia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.