21 paź, 2018

Kurs podstaw resuscytacji

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Od kilku lat rośnie liczba automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dostępnych w miejscach dużej użyteczności publicznej jak również w firmach prywatnych czy w instytucjach. Podjęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz wczesne użycie AED jest kluczowym działaniem przed przyjazdem zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego i może skutkować przeżywalnością nawet do 75%. Podczas kursu uczymy właściwego postępowania z osobą w stanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) opierając kurs o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Dzięki odpowiedniemu zapleczu sprzętowemu (fantomy, defibrylatory treningowe) jesteśmy w stanie symulować wiele realnych sytuacji.

Kurs podstaw resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego kierowany jest dla osób bez wykształcenia medycznego, polecamy go szczególnie osobom które mają dostęp do publicznych bądź firmowych urządzeń AED (centra handlowe, muzea, lotniska, zakłady pracy, ośrodki sportu i rekreacji, itp.)

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • aspekty prawne oraz moralne podczas udzielania pomocy
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanych oraz świadków zdarzenia
 • łańcuch przeżycia
 • ocena stanu świadomości, kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • wzywanie zawodowych służb ratowniczych
 • przyczyny utraty przytomności oraz zatrzymania krążenia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Basic Life Support)
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (Automated External Defibrillator)
 • pozycja bezpieczna

Program kursu można poszerzyć o następujące zagadnienia:

 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci (Pediatric Basic Life Support)
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa niemowląt (Pediatric Basic Life Support)

Kurs oparty jest o wytyczne European Resuscitation Council (Europejska Rada Resuscytacji)

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje certyfikat firmowy, poświadczony przez instruktora ratownictwa medycznego (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r.) Certyfikat ważny jest 3 lata.

Lokalizacja szkolenia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.