03 Lis, 2017

Redukowanie zachowań trudnych

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Czy możemy jakoś sobie poradzić z sytuacjami trudnymi zagrażającymi bezpieczeństwu osób w otoczeniu lub osoby jej przejawiającej?

Zachowania trudne są przejawem nieumiejętnego przekazania otoczeniu informacji o stanie w jakim dana osoba się znajduje. Często przyczyny wynikają z dyskomfortu fizycznego,  psychicznego, czy też trudności w komunikowaniu się (np. autyzm) lub zdobywaniu wiedzy.

Strategie radzenia sobie z takimi zachowaniami dzielą się na:

 • Strategie proaktywne – profilaktyczne, które mają poprzedzić występowanie zachowania.
 • Strategie reaktywne – po wystąpieniu zachowania. Ma to zmniejszyć ewentualne uszkodzenia ciała, mienia lub gdy uniemożliwia nabywanie nowych wiadomości i umiejętności.

Podczas zajęć:

 • będziemy działać na procesie według ściśle ustalonego harmonogramu;
 • poznasz wybrane strategie i metody, które mogą wesprzeć Twoją pracę;
 • przepracujemy studium przypadku każdego z uczestników i spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie;

Trenerzy

 • Agnieszka M. Barwicka

  Pedagog, Terapeuta, Inspirator

  Pedagog, terapeuta, trener w zakresie metod i technik nauczania-uczenia się, doktorantka na na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w Myśleniu Wizualnym w Edukacji oraz tworzeniu innowacyjnych projektów. Interesuje się relacjami w kontekście wychowawczym. Dodatkowo jest wychowawcą w klasie integracyjnej (edukacja wczesnoszkolna), gdzie również pracuje jako terapeuta. Od 2012 roku współpracuje z Uczelnią Wyższą gdzie jest czynnym wykładowcą na kierunku Pedagogika. W 2010 uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce przyznawanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż w Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Pasjonatka ludzi, siatkówki i tworzenia.

  W M&A:

  Współwłaściciel, Trener z zakresu Myślenia Wizualnego, Pedagogiki Cyrku, Redukcji
  Zachowań Trudnych oraz innych nieszablonowych Metod i Technik nauczania-
  uczenia się.

  Wykształcenie:

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  Edukacja medialna i technologie informacyjne
  Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Wspomaganie Rozwoju Dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
  Zarządzanie Oświatą
  Coaching w edukacji

  Ważniejsze uprawnienia:

  Przygotowanie do prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
  młodzieży
  I i II poziom – Język migowy dla pracowników służb społecznych
  Bezpieczne Technologie Informacyjne

  Inne:

  Organizacja „Witaj Szkoło! Ahoj Przedszkole!” – edycja I, II, III
  Organizacja Festiwalu Pedagoga – edycja I i II
  Ponad 200 szkoleń i warsztatów jako uczestnik
  Ponad 300 zorganizowanych warsztatów edukacyjnych
  Ponad 200 szkoleń i warsztatów jako Trener

Lokalizacja szkolenia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.