02 gru, 2017

Teatroterapia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Niemalże od początku istnienia sztuki, zaczęto doszukiwać się jej terapeutycznego wpływu. Dziś znamy wiele dziedzin sztuki, które w swoim założeniu, mają działanie arteterapeutyczne. Arteterapia kojarzy nam się  z aktywnym uczestnictwem i współtworzeniem danego dzieła, z warsztatami, spotkaniami i powstałym podczas pracy efektem. Teatroterapia to niezwykle bogate w doświadczenia i wspólne przeżywanie całego wachlarzu emocji zajęcia, które skierowane mogą być do osób z niemalże każdej grupy wiekowej.

Warsztat dedykowany wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, socjoterapeutom chcącym wzbogacić swój warsztat o zajęcia teatroterapeutyczne, a także rodzicom i opiekunom, którzy mogą zaproponować swym dzieciom dodatkową formę zabawy

DOWIESZ SIĘ:

–  Czym jest teatroterapia i jakie są jej rodzaje

– Do kogo skierowane są zajęcia teatroterapeutyczne

– Jakie są cele terapeutyczne oddziaływania na uczestników poszczególnych rodzajów teatroterapii

– Jak przygotować i przeprowadzić zajęcia teatroterapeutyczne

+ część praktyczna

Trenerzy

Lokalizacja szkolenia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.