Agnieszka M. Barwicka

  • Pedagog, Terapeuta, Inspirator

Contact Info:

Pedagog, terapeuta, trener w zakresie metod i technik nauczania-uczenia się, doktorantka na na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w Myśleniu Wizualnym w Edukacji oraz tworzeniu innowacyjnych projektów. Interesuje się relacjami w kontekście wychowawczym. Dodatkowo jest wychowawcą w klasie integracyjnej (edukacja wczesnoszkolna), gdzie również pracuje jako terapeuta. Od 2012 roku współpracuje z Uczelnią Wyższą gdzie jest czynnym wykładowcą na kierunku Pedagogika. W 2010 uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce przyznawanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż w Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Pasjonatka ludzi, siatkówki i tworzenia.

W M&A:

Współwłaściciel, Trener z zakresu Myślenia Wizualnego, Pedagogiki Cyrku, Redukcji
Zachowań Trudnych oraz innych nieszablonowych Metod i Technik nauczania-
uczenia się.

Wykształcenie:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Edukacja medialna i technologie informacyjne
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wspomaganie Rozwoju Dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Zarządzanie Oświatą
Coaching w edukacji

Ważniejsze uprawnienia:

Przygotowanie do prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży
I i II poziom – Język migowy dla pracowników służb społecznych
Bezpieczne Technologie Informacyjne

Inne:

Organizacja „Witaj Szkoło! Ahoj Przedszkole!” – edycja I, II, III
Organizacja Festiwalu Pedagoga – edycja I i II
Ponad 200 szkoleń i warsztatów jako uczestnik
Ponad 300 zorganizowanych warsztatów edukacyjnych
Ponad 200 szkoleń i warsztatów jako Trener