Agnieszka M. Motycka

  • Psychoedukator, Trener, Inspirator

Contact Info:

Pechoedukator, terapeuta, trener.
Twórca i realizator kreatywnych pomysłów. Od 2012 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika (Uniwersytet MERITO, UAM). Absolwentka studiów magisterskich z edukacji medialnej i technologii informacyjnych, edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, a także studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem oświatą, coachingiem i tutoringiem w edukacji, oligofrenopedagogiką, wspomaganiem dzieci ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera oraz psychologii kryzysu i interwencji kryzysowych.

Interesuje się innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Na co dzień wychowawca, terapeuta i informatyk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 (www.zs2poznan.com), a także współwłaściciel firmy szkoleniowej M&A Group PL Sp. z o.o. (www.magroup.pl). Prelegent i autor publikacji ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu edukacji. W 2010 uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce przyznawanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż na Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Wielokrotnie otrzymywała nagrody m.in. Nagrodę Prezydenta, Nagrodę Dyrektora oraz liczne Dyplomy Uznania np. „Wizjoner edukacji”, 'Mistrze Mediów”, „Nauczyciel Roku”, „Nauczyciel Akademicki Roku”. Posiada bogate rekomendacje ze współprac (m.in. ZHP, Centrum Rozwoju Pasji „Inspirator”, TKOPD w Poznaniu, Fundacji Jeden Uniwersytet). Najważniejsze autorskie projekty ogólnopolskie i międzynarodowe to: Akademia Nauki i Wyobraźni, Laboratorium Przyszłości, I i II Festiwal Pedagoga, „Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School” w ramach Erasmus+ (Włochy, Turcja, Hiszpania, Chorwacja).

Pasjonatka relacji, sportu i mediów.

W M&A:

Współwłaściciel, trener z zakresu psychoedukacji, myślenia wizualnego, uzależnień cyfrowych, redukcji zachowań trudnych oraz innych nieszablonowych metod i technik nauczania- uczenia się.

Wykształcenie:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Edukacja medialna i technologie informacyjne
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wspomaganie Rozwoju Dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Zarządzanie Oświatą
Coaching i tutoring w edukacji
Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa

Ważniejsze uprawnienia:

Przygotowanie do prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży
Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży
I i II poziom – język migowy dla pracowników służb społecznych
Bezpieczne Technologie Informacyjne
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Inne:

Organizacja „Witaj Szkoło! Ahoj Przedszkole!” – edycja I, II, III
Organizacja Festiwalu Pedagoga – edycja I i II
Ponad 500 szkoleń i warsztatów jako uczestnik
Ponad 600 zorganizowanych warsztatów edukacyjnych
Ponad 1000 szkoleń i warsztatów jako Trener