Aleksandra Irena Karoń

Filozof, pedagog

Entuzjastka łączenia dyscyplin naukowych. Swoje pomysły może podpisać jednym hasłem: TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ. Wierzy w to, że nauka może być przygodą życia i z zaangażowaniem
przekonuje do tego innych, usiłując burzyć mury dzielące “humanistów” i “ścisłowców”. Od 2018 roku doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Opiekunka trzech przygarniętych kotów, entuzjastka filozofii fizyki, miłośniczka retro gier platformowych, wielbicielka Wittgenteina.

W M&A:
Trenerka rysowania naukowego

Wykształcenie:
Filozofia, pedagogika

Ważniejsze uprawnienia:
Uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Inne:

  • Czynny udział w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych
  • Czynny udział a także współorganizacja kilku Ogólnopolskich Konferencji Naukowych
  • Uczestniczka warsztatów z zakresu metodyki edukacji matematycznej a także używania nowych mediów w nauczaniu
  • Autorka cyklu zajęć kształtujących kompetencje matematyczne