Catherine Joy Arong

  • Native speaker

Obecnie w trakcie studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Innovation Management. Ukończyła Business Administration, realizując się w pracy w międzynarodowych firmach. Jednak jej największą pasją jest pomoc dzieciom w nauce języka angielskiego. Podczas prowadzonych zajęć skupia się na zachęcaniu do mówienia pracując nad płynnością i zrozumieniem.

W M&A:

Native speaker

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Business Administration
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Innovation Management

Inne:

Prowadzenie programów informacyjnych i wolontariackich w zakresie żywienia.
Pasjonatka kaligrafii oraz tworzenia blogów i wierszy.
W wolnym czasie chętnie odkrywa nowe kawiarnie oraz podróżuje.

_________________________

Currently studying Innovation Management at Poznań University of Economics. She graduated from Business Administration, working in international companies. However, her greatest passion is helping children learn English. During the classes she focuses on encouraging people to speak while working on fluency and understanding.

In M&A:

Native speaker

Education:

Poznań University of Economics and Business: Business Administration
Poznań University of Economics and Business: Innovation Management

Others:

She has a passion for doing outreach and volunteering programs in feeding.
Passionate about calligraphy and writing blogs and poems.
In her free time she likes to discover new cafes and travel.