Elżbieta Mager

  • Matematyka

Z wykształcenia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z wielkim zamiłowaniem do matematyki, której obecnie uczy w klasach IV-VIII. Miła i przyjazna atmosfera jest dla niej najważniejsza podczas zajęć. Wybiera metody aktywizujące oraz wybiera praktyczne podejście do matematyki nad uczeniem się pamięciowej teorii.

W M&A:

Korepetytorka matematyki, specjalistka w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

WYKSZTAŁCENIE:

Edukacja wczesnoszkolna
Matematyka
Informatyka
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

WAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych; kwalifikacje: egzaminator sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej.

INNE:

Udział w kursie: „PowtórkoMat 8 w pracy z uczniami – zarówno w szkole, jak i w domu”
Udział w kursie: „Technologia a nauczanie fizyki i matematyki, czyli jak skutecznie uczyć?”
Pasjonatka podróżowania oraz aktywnego wypoczynku podczas jazdy na rowerze.