Ewelina Szczechowiak

  • Doradca zawodowy i personalny

Doradca zawodowy i personalny, szkoleniowiec, doktorantka.

Doradca zawodowy i personalny, szkoleniowiec, doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w projektowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych. Pracuje jako doradca zawodowy w kilku szkołach podstawowych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Prowadzi konsultacje dla młodzieży pomagające im trafnie wybrać dalszą ścieżkę kształcenia, w oparciu o indywidualny plan kariery. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. Udziela również wsparcia rekrutacyjnego w postaci konsultacji doradczych, kreowania i korekt dokumentów aplikacyjnych.

W M&A:

Doradca zawodowy

WYKSZTAŁCENIE:

Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Kurs Kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

Inne:

Cykliczne prowadzenie warsztatów w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki czy Nocy Naukowców
Instruktor Tenisa stołowego
Czynny udział w wielu konferencjach naukowych