Hanna Kościelniak

  • Nauka czytania i pisania

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda.

Dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Pasjonatka alternatywnych metod nauczania oraz nowych technologii. Ukończyła kurs z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z logopedii oraz pracy z dzieckiem autystycznym. W pracy z uczniem stawia na relacje oraz naukę poprzez zabawę.

W M&A:

Specjalistka w dziedzinie nauki czytania i pisania oraz rozwiązywania trudności z nią związanych.

WYKSZTAŁCENIE:

Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia
Wspomaganie dziecka ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera

WAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA:

Kurs z oligofrenopedagogiki

INNE: