17 Lis, 2018

Rewalidacja: Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową i koncentrację uwagi

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Warsztat stanowi propozycję ćwiczeń i aktywności doskonalących percepcję wzrokową i koncentrację uwagi u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera zarówno przegląd pomocy, w które warto się wyposażyć do usprawniania zaburzonych funkcji, jak i propozycje, które możemy stworzyć samodzielnie. Podczas warsztatów wykonamy także pomoce terapeutyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy z dziećmi. Warsztaty pozwolą na skompletowanie własnej bazy ćwiczeń i zabaw terapeutycznych oraz dadzą nowe inspiracje do pracy.

Podczas warsztatów:

 • zaopatrzysz się w zbiór ćwiczeń i zabaw usprawniających percepcję wzrokową i koncentrację uwagi uczniów w rożnym wieku i o rożnym poziomie umiejętności – poznasz pomoce terapeutyczne , które sprawdzają się podczas zajęć rewalidacyjnych
 • znajdziesz inspiracje do tworzenia własnych pomocy z ogólnodostępnych materiałów
 • samodzielnie wykonasz pomoce terapeutyczne, które będziesz mógł podczas zajęć z dziećmi

Trenerzy

 • Justyna Woźniak

  Pedagog, Terapeuta

  Oligofrenopedagog, terapeutka, wychowawca. Od kilku lat pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim realizując się jako wychowawca klasy specjalnej. Równolegle prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. Interesuje się terapią pedagogiczną, cały czas uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, próbuje znaleźć najlepszy sposób na wspieranie rozwoju swoich podopiecznych. Miłośniczka długich spacerów, wycieczek rowerowych i  dobrych książek.

  W M&A:

  Trener z zakresu organizowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Oligofrenopedagogika i edukacja wczesnoszkolna
  • Pedagogika socjalna i opiekuńcza
  • Terapia pedagogiczna

  WAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I
  • Metoda Dobrego Startu- sesja praktyczna
  • Stosowana Analiza Zachowania- III stopniowy kurs terapii behawioralnej
  • Ogrody Animacji- szkoła Animacji PSPiA KLANZA
  • Kurs jezyka migowego I i II stopień
  • Makaton- poziom I
  • Wstęp do Sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
  • szkolenie „Jak efektywnie pracować z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”
  • ARTeTerapia- sztuka komunikowania się” prowadzone przez prof. Wiesława Karolaka
  • szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy prowadzone przez stowarzyszenie KLANZA
  • szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.