13 Mar, 2018

Redukowanie zachowań trudnych

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Czy możemy jakoś sobie poradzić z sytuacjami trudnymi zagrażającymi bezpieczeństwu osób w otoczeniu lub osoby jej przejawiającej?

Zachowania trudne są przejawem nieumiejętnego przekazania otoczeniu informacji o stanie w jakim dana osoba się znajduje. Często przyczyny wynikają z dyskomfortu fizycznego,  psychicznego, czy też trudności w komunikowaniu się (np. autyzm) lub zdobywaniu wiedzy.

Strategie radzenia sobie z takimi zachowaniami dzielą się na:

  • Strategie proaktywne – profilaktyczne, które mają poprzedzić występowanie zachowania.
  • Strategie reaktywne – po wystąpieniu zachowania. Ma to zmniejszyć ewentualne uszkodzenia ciała, mienia lub gdy uniemożliwia nabywanie nowych wiadomości i umiejętności.

Podczas zajęć:

  • będziemy działać na procesie według ściśle ustalonego harmonogramu;
  • poznasz wybrane strategie i metody, które mogą wesprzeć Twoją pracę;
  • przepracujemy studium przypadku każdego z uczestników i spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie;

Trenerzy

Lokalizacja szkolenia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.