03 kwi, 2018

Praca z dzieckiem z mutyzmem

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i
kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to
podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła”
(Williams, 2000)

Twoje dziecko, uczeń, wychowanek nie mówi? Wszyscy myślą, że jest nieśmiały i z tego wyrośnie? Być może są to
oznaki mutyzmu wybiórczego. Pamiętaj, dziecko z mutyzmem wybiórczym bardzo chce mówić! Pomóż mu by
mowa była dla niego prostsza…

Warsztat przygotowany z myślą o nauczycielach, wychowawcach, pedagogach i rodzicach dzieci z MW.

DOWIESZ SIĘ:
– Czym jest mutyzm wybiórczy, jakie są jego objawy
– Co może być przyczyną MW
– Czym różni się mutyzm lekkiego stopnia od mutyzmu ciężkiego stopnia
– Jak zachowują się dzieci z mutyzmem wybiórczym
– Jak należy zachować się w kontaktach z dziećmi z mutyzmem wybiórczym, a czego nie powinno się przy nim
robić/mówić
– Jak diagnozować dziecko z MW w przedszkolu, szkole i domu
– Jak powinna przebiegać terapia dziecka z MW

Trenerzy

Lokalizacja szkolenia

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.