05 paź, 2019

Mocny start: wyciszanie i aktywizowanie grupy

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.

O szkoleniu

Zaczynając rok szkolny umiejętność wyciszania i aktywizowania grupy jest nieoceniona. Wychodząc Wam naprzeciw skonstruowaliśmy warsztat 2w1. Jeżeli jesteś nauczycielem przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej ten warsztat jest tym bardziej dla Ciebie.
Moduł I
Jesteś już znudzony standardowymi grami integracyjnymi? Masz dosyć powtarzających się zabaw, które nie są żadną nowością nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twoich uczniów? Szukasz świeżego spojrzenia, nowych pomysłów i inspiracji do zacieśnienia więzi między Twoimi podopiecznymi? Jeśli tak, ten warsztat jest dla Ciebie.

Podczas zajęć:

 • poznasz wybrane gry i zabawy, które z łatwością i przyjemnością będziesz mógł wprowadzić na swoich zajęciach.

Gry i zabawy integracyjne mają bardzo duże znaczenie dla całego procesu pracy z grupą. Służą m.in. nawiązywaniu relacji wewnątrzgrupowych, sprzyjają tworzeniu przyjaznej atmosfery, wpływają na budowanie zaufania między dziećmi oraz miedzy dziećmi a nauczycielem. Ponadto stymulują twórczość  i umożliwiają zdobywanie nowej wiedzy o sobie. Watro zatem pochylić się nad tym zagadnieniem i zaskoczyć swoich podopiecznych nowymi pomysłami.

Podczas zajęć:

 • poznasz rolę i znaczenie zabaw integracyjnych w kontekście pracy nauczyciela i rozwoju dziecka;
 • poznasz wybrane gry i zabawy integracyjne, które bez problemu będziesz mógł wprowadzić podczas zajęć;
 • dowiesz się, jak  w umiejętny sposób zachęcić wycofane dziecko do udziału w grach integracyjnych;
 • sam stworzysz wariacje gier integracyjnych.
Moduł II
Mówimy bardzo dużo o aktywizowaniu i integrowaniu dzieci. Spotykam się jednak dość często z sytuacjami, gdy nauczyciel, animator, pedagog potrzebuje wyciszenia grupy. Jak to zrobić kiedy znajdujemy się w różnych, niekiedy trudnych warunkach? Czy da się wypracować spójny i powtarzalny system? Czy wyciszanie działa na każdą grupę? Na te i inne pytania odpowiemy na najbliższym warsztacie. Wymiana doświadczeń pozwoli nam nie tylko wzbogacić swój warsztat pracy, ale przede wszystkim poznać alternatywne metody wyciszania grupy. O tym, czy metody podane przez nas działają zdecydujecie sami.

Podczas zajęć:

 • Poznasz alternatywne metody wyciszania grupy;
 • Na własnej skórze przetestujesz wybrane techniki wyciszania grupy;
 • Poznasz zasady tworzenia gier i zabaw wyciszających grupę;
 • Stworzysz swoje pierwsze, autorskie sposoby wyciszania grupy.

 

Trenerzy

 • Agnieszka M. Motycka

  Psychoedukator, Trener, Inspirator

  Pechoedukator, terapeuta, trener.
  Twórca i realizator kreatywnych pomysłów. Od 2012 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika (Uniwersytet MERITO, UAM). Absolwentka studiów magisterskich z edukacji medialnej i technologii informacyjnych, edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, a także studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem oświatą, coachingiem i tutoringiem w edukacji, oligofrenopedagogiką, wspomaganiem dzieci ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera oraz psychologii kryzysu i interwencji kryzysowych.

  Interesuje się innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Na co dzień wychowawca, terapeuta i informatyk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 (www.zs2poznan.com), a także współwłaściciel firmy szkoleniowej M&A Group PL Sp. z o.o. (www.magroup.pl). Prelegent i autor publikacji ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu edukacji. W 2010 uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce przyznawanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż na Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Wielokrotnie otrzymywała nagrody m.in. Nagrodę Prezydenta, Nagrodę Dyrektora oraz liczne Dyplomy Uznania np. „Wizjoner edukacji”, 'Mistrze Mediów”, „Nauczyciel Roku”, „Nauczyciel Akademicki Roku”. Posiada bogate rekomendacje ze współprac (m.in. ZHP, Centrum Rozwoju Pasji „Inspirator”, TKOPD w Poznaniu, Fundacji Jeden Uniwersytet). Najważniejsze autorskie projekty ogólnopolskie i międzynarodowe to: Akademia Nauki i Wyobraźni, Laboratorium Przyszłości, I i II Festiwal Pedagoga, „Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School” w ramach Erasmus+ (Włochy, Turcja, Hiszpania, Chorwacja).

  Pasjonatka relacji, sportu i mediów.

  W M&A:

  Współwłaściciel, trener z zakresu psychoedukacji, myślenia wizualnego, uzależnień cyfrowych, redukcji zachowań trudnych oraz innych nieszablonowych metod i technik nauczania- uczenia się.

  Wykształcenie:

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  Edukacja medialna i technologie informacyjne
  Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Wspomaganie Rozwoju Dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
  Zarządzanie Oświatą
  Coaching i tutoring w edukacji
  Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa

  Ważniejsze uprawnienia:

  Przygotowanie do prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży
  Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży
  I i II poziom – język migowy dla pracowników służb społecznych
  Bezpieczne Technologie Informacyjne
  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

  Inne:

  Organizacja „Witaj Szkoło! Ahoj Przedszkole!” – edycja I, II, III
  Organizacja Festiwalu Pedagoga – edycja I i II
  Ponad 500 szkoleń i warsztatów jako uczestnik
  Ponad 600 zorganizowanych warsztatów edukacyjnych
  Ponad 1000 szkoleń i warsztatów jako Trener

Możliwość zapisu na to wydarzenie już mineła.